بایگانی برچسب برای: تیغه درب اتوماتیک کرکره ای

تیغه درب اتوماتیک کرکره ای

تیغه درب اتوماتیک کرکره ای

تیغه درب اتوماتیک کرکره ای

درب های اتوماتیک ، به ویژه درب اتوماتیک کرکره ای دارای تیغه هستند که یکی از اجزا اصلی درب را تشکیل میدهند که انتخاب تیغه درب اتوماتیک کرکره ای میتواند از مهمترین المان ها بشمار آید ، به صورت کلی تیغه درب برقی کرکره ای دارای انواع گوناگونی میباشد .

ادامه مطلب